Google Product Feed

(đánh giá) 6 đã bán

190.000 

Phiên bản
10.11.4
Changelog
Ngày cập nhật
13/12/2023
Hướng dẫn sử dụng

Google Product Feed là một công cụ của Google được sử dụng để tạo và quản lý danh sách sản phẩm của bạn trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Kết quả tìm kiếm Google, Google Shopping và Google Ads.

Tùy chọn cập nhật trọn đời

Nhận bản cập nhật phiên bản mới miễn phí trọn đời thay vì 1 năm

+200.000đ
Truy cập hơn 3000 sản phẩm
  • Quyền truy cập toàn bộ sản phẩm.
  • Không giới hạn số lượng sử dụng.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Tiết kiệm chi phí tới 95%.
Nhận ưu đãi ngay
Thanh toán online - Tải sản phẩm trực tiếp từ website
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 3%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 7%.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 15%
  • Cập nhật thường xuyên.
Xem thêm các sản phẩm khác
Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi: 24/7
Liên hệ ngay!
.
.
.