WooCommerce add-on for LearnPress

(đánh giá) 4 đã bán

100.000 

Phiên bản
4.0.6
Changelog
Đang cập nhật...
Ngày cập nhật
05/06/2022
Hướng dẫn sử dụng
Đang cập nhật...

WooCommerce add-on for LearnPress là một bộ mở rộng của LearnPress, cho phép bạn tích hợp các tính năng của WooCommerce vào trang web của bạn để bán các khóa học của bạn.

Tùy chọn cập nhật trọn đời

Nhận bản cập nhật phiên bản mới miễn phí trọn đời thay vì 1 năm

+200.000đ
Truy cập hơn 3000 sản phẩm
  • Quyền truy cập toàn bộ sản phẩm.
  • Không giới hạn số lượng sử dụng.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Tiết kiệm chi phí tới 95%.
Nhận ưu đãi ngay
Thanh toán online - Tải sản phẩm trực tiếp từ website
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 3%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 7%.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 15%
  • Cập nhật thường xuyên.
Xem thêm các sản phẩm khác
Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi: 24/7
Liên hệ ngay!
.
.
.