Chính sách bảo mật

I. Giới thiệu

Tại website taphoammo.vn, chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin này nhằm giúp khách hàng hiểu về các quy định, nguyên tắc và quy trình mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại website.

II. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng cho tất cả khách hàng khi truy cập, đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên website taphoammo.vn.

III. Thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc liên hệ thông qua hỗ trợ trực tuyến. Các thông tin cá nhân bao gồm:

 1. Họ và tên
 2. Địa chỉ email
 3. Số điện thoại liên hệ
 4. Địa chỉ giao hàng
 5. Thông tin thanh toán (nếu có)

IV. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng với mục đích:

 1. Xác nhận thông tin và cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
 2. Giao hàng và cung cấp hỗ trợ khách hàng
 3. Gửi thông tin khuyến mãi, thông báo và cập nhật về sản phẩm, dịch vụ
 4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng

V. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Có sự đồng ý của khách hàng
 2. Thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan chức năng
 3. Đối tác vận chuyển để thực hiện việc giao hàng
 4. Các đơn vị xử lý thanh toán (nếu có) để hoàn thành giao dịch

VI. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất. Các biện pháp bảo mật bao gồm:

 1. Sử dụng hệ thống mã hóa thông tin (SSL) trong quá trình truyền tải dữ liệu
 2. Lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống máy chủ an toàn và có hệ thống sao lưu dữ liệu định kỳ
 3. Giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên có trách nhiệm liên quan
 4. Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định liên quan

VII. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền:

 1. Yêu cầu truy cập, xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình
 2. Từ chối việc cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ
 3. Yêu cầu ngừng việc sử dụng thông tin cá nhân của mình để gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi
 4. Phản hồi, góp ý liên quan đến chính sách bảo mật thông tin

VIII. Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật và chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động kinh doanh. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website để khách hàng nắm được thông tin mới nhất.

IX. Liên hệ

Nếu khách hàng có thắc mắc, phản hồi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ:

 • Tạp hóa MMO
 • Địa chỉ: Đường D10, Khu dân cư Thuận giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
 • Email: taphoammovn@gmail.com
 • Số điện thoại: 0387.440.192
 • Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ khách hàng để mang đến trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại website taphoammo.vn.