eLearni (Online Learning & Education LMS)

(đánh giá) 8 đã bán

120.000 

Phiên bản
1.9
Changelog
Ngày cập nhật
16/11/2020
Hướng dẫn sử dụng

Elearni là một chủ đề WordPress Giáo dục và Học tập Trực tuyến Mạnh mẽ có tính năng Giảng dạy Trực tuyến, Khóa học Trực tuyến, Tài liệu Học tập, dịch vụ elearning.

Tùy chọn cập nhật trọn đời

Nhận bản cập nhật phiên bản mới miễn phí trọn đời thay vì 1 năm

+200.000đ
Truy cập hơn 3000 sản phẩm
  • Quyền truy cập toàn bộ sản phẩm.
  • Không giới hạn số lượng sử dụng.
  • Cập nhật thường xuyên.
  • Tiết kiệm chi phí tới 95%.
Nhận ưu đãi ngay
Thanh toán online - Tải sản phẩm trực tiếp từ website
  • Mua 2 sản phẩm khác nhau giảm 3%.
  • Mua 3 sản phẩm khác nhau giảm 7%.
  • Mua 5 sản phẩm khác nhau trở lên giảm 15%
  • Cập nhật thường xuyên.
Xem thêm các sản phẩm khác
Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi: 24/7
Liên hệ ngay!
.
.
.