Chuyển giá “0 đồng” thành chữ “Liên hệ” trong WordPress

chuyển giá "0 đồng" thành chữ "liên hệ" trong wordpress

Đoạn code ngắn bên dưới đây sẽ giúp bạn chuyển “0đ” thành chữ “liên hệ” trên các sản phẩm trong WooCommerce một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần chèn chúng vào sau file functions.php của theme đang kích hoạt là được! (Khuyến nghị nên cài ở file functions trong theme child).

function wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( $product->get_price() == 0 ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Tương tự, nếu bạn muốn sản phẩm khi hết hàng sẽ hiện chữ liên hệ thì có thể thêm vào đoạn code sau:

function oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {
    $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'oft_custom_get_price_html', 99, 2 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.